Egyesületünk

Viharsarok Egyesület
Alapító okirata
I. Fejezet
Jelen Statútumot létrehozták: Farkas Wellmann Endre, Nemes Anna Borbála, Szabó Andreea és Szabó József.

II. Fejezet
Működési forma, megnevezés, székhely és működési időtartam

1. Az Egyesület neve: Viharsarok, ez a megnevezés fog szerepelni minden, az egyesülettel kapcsolatos hivatalos dokumentumon és az Egyesület által kiadott iratokon.

2. Az Egyesület székhelye: Hargita megye, Derzs község, Muzsna falu, 110 szám. Az Egyesületnek jogában áll tevékenysége kiszélesítésének érdekében fiókszervezeteket, részlegeket létesíteni bel- és külföldön egyaránt, a hazai és nemzetközi törvényi szabályozások értelmében. Az Egyesület tagja lehet más hazai és külföldi szervezeteknek, amelyekkel tevékenysége összeegyeztethető és amennyiben ezt a tagok általános közgyűlése egybehangzóan megszavazza.

3. A Viharsarok Egyesület a privát jogi szférához tartozó romániai jogi személy, apolitikus és nonprofit jellegű, független, autonóm és nonguvernamentális, jogi formája: egyesület, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet egyesületekre és alapítványokra vonatkozó rendelkezései értelmében jött létre, melynek célja a kulturális értékek és egyéb regionális erőforrások promoválása egy tartós vidékfejlesztési program érdekében valamint a civil szféra törekvéseinek segítése…

Alapító okiratunk
Az alapító okirat teljes terjedelemben letölthető >>