Falugondnokság 2016

 

Az A Bethlen Gábor Alap által is támogatott Falugondnoksági programunk 5 éve működik. E program keretén belül olyan tevékenységeket végzünk, ebben az
elöregedő falucskában Székelymuzsnán, melyre nap, mint nap számítanak már az itt élők. A szolgálatunk lényege, a már évek óta megfogalmazott
és vállalt célok teljesítése, vagyis az itt élő és az arra rászoruló lakosság mindennapos terheinek az enyhítése, az életük szebbé tétele, bizonyos
élethelyzetek megoldása. Programunk egész éven át tart, mindennap elérhető a lakosság számára. A 2016-os évben sok egyéb egyedi igények,
programok mellett minden hónapban rendszeres feladatokat is ellátunk: számlakifizetés a falu teljes lakosságának, valamint szakorvosi rendelőbe
való beszállítás és gyógyszerbeszerzés, eseti jelleggel bevásárlás is. A számlák beszedését minden hónapban a helyi posta által megadott
időpontban (a nyugdíjosztáskor), a helyi kultúrotthonban bonyolítjuk le. Egyéb napokon az egyesületünk székhelyén működő irodánkban is be lehet
hozni a kifizetni való számlákat, melyeket vagy az interneten, vagy a szolgáltatónál a városban, vagy pay-pontnál fizetünk ki. E szolgáltatásunk a
legkeresettebb a faluban, mivel a román posta tavaly júniusától már nem csak a telefon- és televízióelőfizetések számláját nem veszi el, hanem a
villanyvállalatét sem. A faluban paypont sem működik. A telefon és televízió előfizetésekkel kapcsolatos ügyintézéssel, kisebb szerelésekkel
kapcsolatosan is rendelkezésére állunk a hozzánk fordulóknak. A falugondnokunk besegít a szolgáltatókkal kapcsolatos ügyintézésben, mert ez
román nyelven folyik és ez az amit gondot jelent főleg az idősebbek számára. Az esetleges üzemzavarokat (telefonnál és televíziónál) is mi szoktuk
bejelenteni a szolgáltatók felé (Telekom, Digi, Radiocom stb.). A Radiocom telefon- és internetszolgáltató vállalat helyi képviseletét is ellátjuk. A
szakorvosi rendelőbe való beszállítás is alapfeladataink közé tartozik. Az idős lakosság beszállítása akár a városba (Székelyudvarhely, Csíkszereda,
Marosvásárhely), vagy a helyi körzeti orvos rendelőjébe (Kányád, Derzs). Muzsnára a helyi orvos két hetente jön ki az általunk fenntartott orvosi
rendelőbe. Az orvos kiszállítását és visszaszállítását a faluba ugyancsak a falugondnoksági programunkon belül oldjuk meg egész évben. Emellett a
tavalyi évben is megünnepeltük az idősek napját és megszerveztük a falunapot is mely 2016-ban két napos volt. A tavalyi évben is háromszor
szerveztünk adományi ruha kiosztást és támogattuk a helyi iskola felújítására szervezett gyűjtési akciót. A falugondnokunk által a helyi kis iskolának
karbantartási segítséget is nyújtottunk.
Programunk kapcsán 120 család részesült a Falugondnoksági program valamelyik szolgáltatásában.  Ez kb. 200 főt jelent.. A falunapon összességében kb. 250-300 ember vett részt. A házi orvost kéthetente egyszer szállítottuk a faluba rendelésre, mely a
falu teljes lakosságát érinthette. Átlagosan havonta 8-10 utazás volt valamerre: pl. Székelyderzsbe, Kányádba, Székelyudvarhelyre, vagy más
nagyvárosba. A Székelyderzs-i Polgármesteri Hivatallal is szorosan együtt működtünk, mint az információ átadásában /helyi igények, kérések
közvetítése a hivatal felé/ és közvetítésében /plakátolás, értesítés stb./, mint pedig a temetőgondnoksági program /első hat hónapban/ keretén
belül. A községi posta dolgozójával is együtt működtünk, főleg a havi nyugdíj- és gyermekpénz kiosztáskor /pl. kultúrház kinyitása és fűtése/