Carta drepturilor beneficiarilor

Carta drepturilor beneficiarilor

Serviciul social furnizat în comunitate „Serviciul mobil de acordare a hranei – Masa pe roti“

 

 

Serviciul social furnizat în comunitate ,,Masa pe roti’’- 8899 CPDH-II din cadrul Asociației Viharsarok respectă și garantează beneficiarilor următoarele drepturi:

(01) de a fi informați, cu privire la drepturile și responsabilitățile în calitate de beneficiari ai serviciului social de a participa și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;

(02) de a decide și a-și asuma riscurile în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opțiunile;

(03) de a consimți, prin contract, asupra serviciilor asigurate în cadrul serviciului social ,,Masa pe roți’’;

(04) de a beneficia de serviciile menționate în contract;

(05) de a li se păstra toate datele personale în siguranță și confidențialitate (excepțiile de la regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii);

(06) de a nu fi abuzați, neglijați, sau hârțuiți;

(07) de a face sugestii și reclamații fără teamă de represalii;

(08) de a nu fi exploatați economic (abuzuri privind banii, proprietățile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru servicii etc.) ;

(09) să li se respecte demnitatea și intimitatea;

(10) de a-și manifesta și exercita liber interesele culturale, etnice, religioase, etc., conform legii;

(11) de a fi excluși/transferați din activitățile desfășurate de serviciul social ,,Masa pe roți’’ numai:

– din rațiuni de ordin medical;

– la dorința beneficiarului;

– pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru personalul implicat în furnizarea serviciilor;

– în cazul în care cerințele beneficiarului depășesc posibilitățile serviciului social ,,Masa pe roți’’;

– în cazul suspendării sau retragerii acreditării Asociației Viharsarok ca furnizor de servicii sociale.

(12) de a avea acces la toate informațiile care îi privesc;

(13) de a fi informați, în mod complet și accesibil (în format clasic sau adaptat) despre politica și procedurile serviciului și a-și putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;

(14) de a fi tratați individualizat pentru o valorizare maximală a potențialului personal;

(15) de a primi răspuns la solicitările, opiniile exprimate.

(16) de a i se întocmi un plan de intervenție care valorifică întregul potențial uman al acestuia, legat de nevoile sale personale;

(17) de a fi informați asupra procedurilor serviciului de măsurare a satisfacției beneficiarilor, cu privire la condițiile în care se acordă serviciile și facilitățile care se acordă;

(18) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;

 

Membrii echipei implicate în furnizarea de servicii sociale:

– cunosc și respectă Carta drepturilor beneficiarilor;

– cunosc și respectă procedurile de funcționare ale Serviciului social furnizat în comunitate ,,Masa pe roți’’;

– informează beneficiarii/reprezentanții legali privind procedurile serviciului, ROF-lu, etc.;

– cunoaște particularitățile individuale legate de tipul și gradul de suport solicitat și acordat beneficiarilor, astfel încât să poată stabilii o comunicare și relații adecvate cu aceștia;

– au abilități empatice și de comunicare.